Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska på jobbet

Dec 17, 2018

Det här avsnittet handlar om att få kontakt med svenskar. Vi har pratat med sju personer som kommer från fem olika länder: Afghanistan, Bosnien, Finland, Sverige och Syrien. De berättar om hur de tycker att det är att få kontakt med svenskar, svårigheter de möter och förslag på...


Aug 2, 2018

Det här avsnittet handlar om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och att lära sig svenska.

-Vad är PTSD?

-Hur kan det påverka en?

-Hur kan det påverka språkinlärningen?

-Vart kan man vända sig för att få hjälp?

 

Programledare: Trke Kasha och Randi Myhre

Intervjuade:
Nina Esfahani, psykolog på...


May 11, 2018

Det här avsnittet handlar om open space-metoden.

Programledare: Nour Almousally

Intervjuade:
Camilo, Arbetsförmedningen Etablering
Catharina, Karins döttrar
Erika, forum SKILL 
Irina, Origo Resurs

Medverkande från Svenska på jobbet: Trke Kasha och Carina Blomgren

Jingel: Anton Cornejo Svensson och Marcelo...


Apr 11, 2018

I det här avsnittet 

berättar vi om projektet Svenska på jobbet

 

I programmet hör vi: 

Programledare: Trke Kasha

Projektledare: Randi Myhre och Carina Blomgren

Jingel: Anton Cornejo Svensson och Marcelo Pizarro Urbino

Redigering: Trke Kasha och Rebecca Sutton