Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska på jobbet

Dec 17, 2018

Det här avsnittet handlar om att få kontakt med svenskar. Vi har pratat med sju personer som kommer från fem olika länder: Afghanistan, Bosnien, Finland, Sverige och Syrien. De berättar om hur de tycker att det är att få kontakt med svenskar, svårigheter de möter och förslag på...