Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska på jobbet


Apr 11, 2018

I det här avsnittet 

berättar vi om projektet Svenska på jobbet

 

I programmet hör vi: 

Programledare: Trke Kasha

Projektledare: Randi Myhre och Carina Blomgren

Jingel: Anton Cornejo Svensson och Marcelo Pizarro Urbino

Redigering: Trke Kasha och Rebecca Sutton