Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska på jobbet


May 11, 2018

Det här avsnittet handlar om open space-metoden.

Programledare: Nour Almousally

Intervjuade:
Camilo, Arbetsförmedningen Etablering
Catharina, Karins döttrar
Erika, forum SKILL 
Irina, Origo Resurs

Medverkande från Svenska på jobbet: Trke Kasha och Carina Blomgren

Jingel: Anton Cornejo Svensson och Marcelo Pizarro Urbino

Redigering: Trke Kasha