Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska på jobbet


Aug 2, 2018

Det här avsnittet handlar om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och att lära sig svenska.

-Vad är PTSD?

-Hur kan det påverka en?

-Hur kan det påverka språkinlärningen?

-Vart kan man vända sig för att få hjälp?

 

Programledare: Trke Kasha och Randi Myhre

Intervjuade:
Nina Esfahani, psykolog på Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg

Medverkande från Svenska på jobbet: Trke Kasha och Randi Myhre

Jingel: Anton Cornejo Svensson och Marcelo Pizarro Urbino

Redigering: Trke Kasha