Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska på jobbet


Dec 17, 2018

Det här avsnittet handlar om att få kontakt med svenskar. Vi har pratat med sju personer som kommer från fem olika länder: Afghanistan, Bosnien, Finland, Sverige och Syrien. De berättar om hur de tycker att det är att få kontakt med svenskar, svårigheter de möter och förslag på lösningar.

 

Programledare: Trke Kasha och Nour Almousally

Intervjuade:
Emma, Barbara, Fazil, Zemina, Mohammed, Kholoud och Marie.

Medverkande från Svenska på jobbet: Tarek Kasha och Nour Almousally

Jingel: Anton Cornejo Svensson och Marcelo Pizarro Urbino

Redigering: Trke Kasha