Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenska på jobbet


Apr 16, 2019

Det här avsnittet handlar om handledarrollen.

Vi har träffat deltagare och handledare på Returhuset i Göteborg.

Tre handledare berättar om hur de gör för att stödja deltagarna i språkutvecklingen och hur det går till att träna och lära svenska på deras arbetsplats.

 

Programledare: Trke Kasha 

Intervjuade:
Susanne, Kerstin och Hannu - Handledare på Returhuset.
Sakia - Deltagare Returhuset.

Jingel: Anton Cornejo Svensson och Marcelo Pizarro Urbino

Redigering: Trke Kasha